70 40 48 69

Total-enterprise til dit indeklima

Climas forhandler et bredt sortiment af indeklima løsninger og værktøjer.
Se mellem de forskellige løsninger vi forhandler herunder og læs om det er den rigtige løsning for dig.

Klimaanlæg og varmepumpesystemer

Vi levere og forhandler aircondition-og klimaanlæg i høj kvalitet til butikker, showrooms, kontorer, klinikker, og institutioner samt private hjem. 

 En effektiv, miljøvenlig og energibesparende vej til et bedre indeklima er at få installeret en luft til luft varmepumpe i boligen. Den sørger for at holde indetemperaturen stabil, dvs. køler eller varmer luften inden døre alt efter vejret udenfor. Samtidig filtrerer og renser den luften for støv og andre partikler, så indeklimaet bliver sundere

Lufttæppe

Lufttæpper sikrer et godt og beskyttet indeklima

Lufttæpper er et den rigtige løsning til steder hvor yderdøre ofte åbner, eller står helt åbent i perioder.
​Lufttæpper bruges til butikker, showrooms, storcentre og alle steder, hvor der er meget trafik ind og ud.

Ventilation

Et godt luftskifte på arbejdspladsen eller i undervisnings lokalet er vigtigt.

Ventilation kan fungere enten mekanisk eller ved en hybrid løsning

Målet ved et godt ventileret lokale er dels at få fjernet den forurenet luft. som stammer fra brugerne af lokalet, maskiner, og afgasning og sikre tilførslen af frisk ren luft.

Affugtning

Climas forhandler et bredt sortiment af affugtere og ionvendere til alle slags indeklimaer.
Vi levere de bedste produkter til fjernelse af fugt og til forebygning mod opstigende grundfugt.

Befugtning

I rigtig mange kontor arealer er der store problemer med for tør luft.
Det forekommer når der er tørt og koldt udenfor, og lokalerne evt. får tilført friskluft i perioderne.

En befugter er en rigtig god løsning til at hæve luftfugtigheden og sikre god komfort i lokalerne.

Solafskærmning

Det er vigtigt at have en ordentlig solafskærmning på arbejdspladsen.

De bedste værktøjer til solafskærmning er enten screens og markiser, eller solfilm.

Skriv til os