70 40 48 69 Kontakt@climas.dk

Adskillige undersøgelser lavet af DTU (Danmarks Tekniske Universitet) viser at vi kan skippe 9. klasse i folkeskolen, hvis vi giver skolerne et optimalt indeklima.

Ja, så meget påvirker indeklimaet vores indlærings evne, gennerelle velvære, og immunforsvar. Alene i Danmark ville erhvervslivet kunne spare op mod 30 millarder kroner alene, ved at investere i godt indeklima til deres ansatte. For de fleste virksomheder ville en investering i et godt indeklima være nok til at det ville kunne ses på bundlinjen. Indskuddet er forholdsvist småt, og forbedringer kan mærkes. ​ ​ Et godt Indeklima kan reducere sygedage, øge produktionen, og give et bedre arbejds miljø. Et godt indeklima er forudsætning nummer 1 for at vi mennesker kan præstere optimalt. Udover at det giver os bedre velvære og sundhed generelt, er det også bare super rart at være i indeklima der er optimalt, og under kontrol. “Mange af de danske arbejds pladser er ikke udstyret godt nok mod de  varmere somre” Climas har målt og overvåget indeklimaet på et større kontorareal henover sommeren 2019. Lokalerne er ikke udstyret med køling eller nogle former for mekanisk ventilation. Derfor har brugerne af lokalerne benyttet sig naturlig ventilation ( åbne vinduerne) Dette har desværre ikke været tilstrækkeligt nok grundet at udendørs temperaturen simpelthen har været for høj. På mange sommerdage har temperaturen overgået arbejdstilsynets maksimums grænse. Dette sker på rigtig mange arbejdpladser i danmark. Arbejdstilsynet grænseværdi for temperaturer på kontor og arbejdsmiljø er anbefalet temperatur 20-22 grader. Minimums temperatur 18 grader. Maksimums temperatur 26 grader Det vi så ofte ser i sådanne lokaler er at når sommer perioden er forbi, og opvarmnings sæsonen starter, lukker brugerne af lokalerne vinduerne, for at holde på varmen. Nu har brugerne kontrol over temperaturen, som de ikke havde i sommer perioden. Derimod har de nu lukket vinduerne og ingen friskluft bliver tilført til lokalerne. Dette vil nu resultere i en god kontrol over temperaturen i lokalerne, men får derimod en dårligt luftkvalitet der igen vil skabe et dårligt indeklima. Hvis man investeret  i indeklimaet og fik kontrol over ovenstående, og gennerelle indeklima problemer ville man med et meget konservativt bud kunne se omkring 1% stigning i den samlede produktion ved generel investering af indeklimaet. Dog oplyser flere medier at det danske erhvervs liv ville kunne have en potentiel fortjeneste på 30 milliarder danske kroner. En så stor forøgelse i produktionen at over 100.000 arbejdspladser kunne frigives.

Omsætter indeklima til kroner og øre

Tilbage i 2017 viste Innobyg i samarbejde med DTU starten på hvad der skulle være en et beregner værktøj med titlen “Total værdi og indeklima” fokuseret til erhvervs livet.​

Dette var og er idag en en beregner der skulle kunne omsætte sammenhængen mellem brugerne af lokalets præstationsevne, sygedage, produktivitet, og velvære i forhold til bygningens indeklima om til kroner  og øre.
Dette Betyder at det nu er muligt ved hjælp Innobyg og DTU´s værktøj “Totalværdi og indeklima” at beregne hvor meget en investering i et godt indeklima vil have af gevinst for din virksomhed i kroner og øre.

Climas indeklima rapport, samt beregning af totalværdi og indeklima

Total og værdi og indeklima kan være til stor fordel for arbejdspladser og al erhverv med ansatte. Her udregnes medarbejderens total værdi i forhold til indeklimaet for at kunne se hvor meget en forbedring af indeklimaet potientialet ville kunne øge omsætningen, grundet højere produktivitet, mindre sygedage, og mere velvære på arbejdspladsen.